Initiator

uvadec_profil

uvadec_detail

uvadec_1

uvadec-2

Uvaděč / Initiator, 2014
150 x 300 x 500
Razítko, motorek, kov, papír / Stamp, engine, metal, paper

Objekt Uvaděč a Převaděč vychází z knih a z jejich zjevných i nezjevných podob. Zaměřuje se na vnímání knihy v umění, ale i na jednotlivce až s chorobným vztahem ke knize a to na grafomana, typomana a bibliomana. Objekty, jež byly vytvořeny na základě této teze, dostávají do role těchto jedinců i recipienty, kteří skrze vytvořené interaktivní objekty spolu komunikují. Informace, jež po sobě díky dílu zanechávají, jsou však transformovány, čímž se předané sdělení stává obtížně srozumitelným.