Convertor

prevadec_detail

prevadec_2

prevadec_3

prevadec

img_1108

Převaděč / Convertor, 2014
400 x 300 x 350
Psací stroj, motorek, arduino / Typewriter, engine, arduino

Objekt Uvaděč a Převaděč vychází z knih a z jejich zjevných i nezjevných podob. Zaměřuje se na vnímání knihy v umění, ale i na jednotlivce až s chorobným vztahem ke knize a to na grafomana, typomana a bibliomana. Objekty, jež byly vytvořeny na základě této teze, dostávají do role těchto jedinců i recipienty, kteří skrze vytvořené interaktivní objekty spolu komunikují. Informace, jež po sobě díky dílu zanechávají, jsou však transformovány, čímž se předané sdělení stává obtížně srozumitelným.