Terarium

Anna Symonová + Ondřej Jiráska

nahled1595

evolucni-5

Chameleon obecný
Chamaeleo chamaeleon

Chamaleon obecný žije v okolí celého Středozemního moře, v Severní Africe, na Blízkém východě, ve Španělsku a Portugasku a na některých řeckých ostrovech. Samci dorůstají délky až 36 cm, samice bývají o něco větší, až 40 cm dlouhé. Zbarvení chameleona obecného je variabilní, zpravidla se jedná o nějaké odstíny zelené, hnědé, šedobílé a černé.Samice se od samce kromě velikosti liší též silnějším ocasem. Chameleon loví hmyz pomocí vystřelovacího jazyka, který je obvykle delší než zbytek jeho těla. Chameleon obecný je vejcorodý, samice klade 15-45 kožovitých vajec, pro které v půdě vyhrabe 10–20 cm hlubokou noru.

evolucni-6

Smysl života
Sensus vitae

Smysl života je filosofická otázka týkající se významu života či existence obecně. Může být také vyjádřena jako otázky „Proč jsme tady?“,„O čem je život?“ nebo „Jaký je smysl existence?“. Smysl života je předmětem mnohých filosofických, vědeckých a teologických úvah. Objektivismus jako filosofie pro naplněný život na Zemi říká, že smysl života spočívá v hledání vlastního štěstí.