Two faces

img_1595

anna-symonova-two-faces

Projekt vytvořen pro festival SEŠ-LOST, Hodnota umění

Druhá tvář / Two faces, 2015
Kombinovaná technika / Mixed media

Projekt s názvem Druhá tvář je založen na využití starých obrazů jež dostávají nový význam. Obrazy jsou postarší krajinné malby, které můžeme objevit v téměř každé domácnosti. Nepřikládáme jim velikou pozornost a může se stát, že je jejich smyslem jen zaplnit prázdnou plochu zdi. Ať už je jejich kvalita jakákoliv, většinou se jedná o díla, která nikdy nebyla vystavena v galerijním prostoru. V rámci festivalu Seš-lost dostávají možnost být vystaveny.

Krajiny jsou však transformovány. Na první pohled je totiž obraz beze změny, avšak kabel, jež z něj vede, je zapojen do zásuvky a tím naznačuje, že obyčejná krajinka je multimediální instalaci. Zvědavost přiláká diváka k zevrubnému zkoumání obrazu s cílem nalezení neobvyklých prvků. Obrazům se tak dostane vysoké pozornosti. Budou recipienty prozkoumávány dokonce i dalšími smysly než jen zrakem, a to například sluchem. Paradoxem celé práce je, že obraz nedělá vůbec nic. Pouze kabel, jež z něj vede, tak mění kontext díla a díky němu obraz budí mnohem větší zájem.